Nataša Todorović - Poreski obveznici dovedeni u problem

Najnovijim izmenama zakonskih i podzakonskih akata s kraja prošle godine, u 2020. godinu smo zakoračili sa znatno pojednostavljenim procedurama obračuna paušalnog poreza

    foto: Privatna arhiva
    Podeli
Omogućeno je podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku, kao i automatsko obračunavanje poreza na paušalno utvrđen prihod. Od 13.01.2020. godine Poreska uprava je najavila dostavljanje rešenja paušalcima isključivo u elektronskom obliku, putem portala Poreske uprave (ePorezi) i jedinstvenih poreskih sandučića, kojima će korisnici pristupati putem kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji se mogu obezbediti kod sledećih sertifikacionih tela - MUP, Privredna komra Srbije, PTT, Halcom i E-Smart. Ovo za makina.rs kaže Nataša Todorović, poreski savetnik.

-Za novoosnovane preduzetnike-paušalce ova mogućnost biće dostupna u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja u Agenciji za privredne registre. Skrećemo pažnju na rad sa elektronskim sandučetom ePortala, u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku, danom dostavljanja smatra se dan postavljanja dokumenta u elektronskom sandučiću poreskog obveznika, odnosno njegovog punomoćnika, od strane Poreske uprave - objašnjava Todorovićeva.

Ona dodaje, da u tom smislu, ukoliko bi poreski obveznik imao bilo kakvu primedbu na predmetno rešenje Poreske uprave, rok u kojem bi mu to pravo faktički bilo omogućeno je 15 dana od dana postavljanja dokumenta u elektronsko sanduče od strane Poreske uprave, pa poreski obveznici moraju biti ažurni u proveravanju svojih elektronskih sandučića.

-Za razliku od dosadašnjih rokova, za poreska akta koja su bila dostavljana putem pošte, danom dostavljanja smatrao se dan uručivanja poreskog akta obvezniku, odnosno, ukoliko poreski obveznik ne bi bio dostupan, akt bi se smatrao dostavljenim po isteku 15. dana od dana predaje na pošti - kaže Nataša i dodaje:

-Smatramo da su poreski obveznici ovim unapređenjem ipak dovedeni u novi problem. Rok u kojem će se poreski akti smatrati dostavljenim može biti prihvaćen kao 15. dan od dana dostavljanja u elektronskom sandučetu, ali samo pod uslovom da ovom dostavljanju prethodi obaveštenje koje će Poreska uprava slati poreskim obveznicima na njihove e-mail adrese u kojem će ih obaveštavati o dokumentima i koje će im biti isporučena u elektronske sandučiće. Po ovom pitanju obratili smo se nadležnom Ministarstvu finansija sa Zahtevom za razmatranje svih relevantnih činjenica i otežavajućih okolnosti koje nam novi unapređeni sistem donosi. Po dobijanju odgovora, objavićemo i zvanično saopštenje.

Dragan Stanimirović

Komentari(0)

sortiraj